Λίγο περισσότερο από ένα χρόνο μετά την εισαγωγή σε νοσοκομεία στη Βιέννη και τη Στυρία, η πραγματικότητα της ELGA προσφέρει αφόρητα μεγάλο χρόνο αναμονής για την ανάκτηση δεδομένων, προτού κάποιος πρέπει στη συνέχεια να σκάψει μέσα από τόνους σαρωμένων αρχείων PDF.

Λίγο περισσότερο από ένα χρόνο μετά την εισαγωγή σε νοσοκομεία στη Βιέννη και τη Στυρία, η πραγματικότητα της ELGA προσφέρει αφόρητα μεγάλο χρόνο αναμονής για την ανάκτηση δεδομένων, προτού κάποιος πρέπει στη συνέχεια να σκάψει μέσα από τόνους σαρωμένων αρχείων PDF....